Название Скачать
1 Жұмыс оқу жоспары, оқу қызмет кестесі, күн тәртібі   
2 Жылдық оқу жоспар 2021 - 2022 жылы