1.«Білім  берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің  2020 жылғы 5 мамырдағы № 182 бұйрығы (2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы)

 

2.«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің  2020 жылғы 24 қыркүйектегі № 412 бұйрығы (2016 жылғы 12 тамыздағы №499 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы)

 

3. «Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен   оқытудың үлгілік оқу  жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 12 мамырдағы №195 бұйрығы (2012 жылғы 20 желтоқсандағы №557 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы)